Sản lượng container cảng Charleston tăng 10%

Trong thời gian này, các cơ sở cảng công của Charleston đã xếp dỡ 666,831 container ở cầu tàu, tăng so với 605,632 cùng kỳ năm ngoái.

 

Sản lượng hàng rời qua các cảng của bang   - chủ yếu từ các chuyến hàng vận tải xe của BMW và các dự án năng lượng – tăng 40% từ 551,000 tấn năm ngoái lên 773,000 tấn trong năm nay.